Wsparcie dla krajów Unii

O funduszach europejskich słyszymy na co dzień. Dzięki nim w naszym kraju rozwinęła się m.in. budowa dróg, autostrad, inwestycje miejsce typu boiska szkolne, remonty budynków czy inwestycja w kulturę. Można wymieniać wiele inwestycji, które można było zrealizować dzięki właśnie funduszom europejskim. Czym jednak dokładnie są fundusze europejskie i jakie są kryteria, aby państwo mogło z nich korzystać. Fundusze europejskie to środki pieniężne, które są wykorzystywane do wspierania rozwoju gospodarek krajów, które są członkami organizacji Unii Europejskiej. Fundusze europejskie to naprawdę wielką pomoc dla wielu krajów, które bez takiej pomocy nie mogłyby pozwolić sobie na taki rozwój gospodarczy i kulturalny. Fundusze unijne można podzielić na kilka grup. Dzięki temu można rozdysponować pieniądze, w zależności od ich przeznaczenia. Najważniejszy dla naszego kraju jest Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego oraz Społeczny. To dzięki tego rodzaju wsparciom finansowym w Polsce można było zauważyć wzrost dużej ilości inwestycji.