Wniosek o jednorazowe środki

Jeśli chodzi o wnioski o dotację z PUP część aplikacji to przede wszystkim uproszczony w znacznej mierze biznesplan który po prostu musimy starannie i w miarę możliwości wyczerpująco wypełnić. W rubrykach oprócz danych typowo formalnych jak imię , nazwisko , pesel , numer dowodu , konto bankowe , doświadczenie zawodowe , musimy wypełnić takie pola jak słabe mocne strony naszego planowanego przedsięwzięcia ,  szanse i zagrożenia bezpośrednio z nim powiązane oraz w dalej rubruce wnioski z przeprowadzonej analizy SWOT czyli w jaki sposób będziemy starali się wyeliminować szanse i zagrożenia z nim związane , lub też ograniczyć ryzyko w związku z czynnikami zewnętrznymi mającymi bezpośredni wpływ na naszą działalność gospodarczą. Warto dodać , że taki biznesplan nie jest tworzony tylko i wyłącznie dla urzędnika. Jeśli poświęcimy temu dokumentowi wystarczającą liczbę godzin , oraz przemyśleń bezpośrednio z nią związanych bardzo łatwo dojdziemy do kolejnych wniosków które umożliwią nam ograniczenie ryzyka z w prowadzeniu działalności gospodarczej , oraz co warto podkreślić pozwoli nam już na samym starcie działalności gospodarczej ograniczyć wszystkie słabe strony , oraz zagrożenia w sposób który umożliwi nam patrzenie w przyszłość z należytym optymizmem.

Dodaj komentarz