Dlaczego warto starać się o środki europejskie przy udziale firm doradczych ?

Od wielu lat wiadomo , że dotacje z unii europejskiej to najlepsza pomoc dla przedsiębiorstw , które świetnie sobie radzą z absorpcją środków unijnych. Dotacje Unijne w Polsce są pobierane przez firmy od około dziesięciu lat , a ich wysokość wyniosła w niektórych przypadkach nawet osiemdziesiąt pięć procent wartości danej inwestycji.Środki pozyskiwane z UE bez wątpienia doprowadziły (dzięki efektom mnożnikowym mające miejsce w gospodarce) to bez wątpienia wysokiego jak na możliwości naszej gospodarki wzrostowi gospodarczemu – co analizując poziom wzrostu gospodarczego z ponad dekady nie jest może tak wysokie w liczbach względnych , ale bezwzględnych już tak , gdyż dotacje dla firm umożliwiły wzrost inwestycji w firmach nie tylko na miarę możliwości danych przedsiębiorstw , ale zdecydowanie go zwiększyły co umożliwiało Polskim firmom otrzymane dofinansowanie z unii przeznaczyć na znacznie śmielsze i bardziej ambitne programy inwestycyjne niż w przypadkach jak by to miało miejsce bez ich udziału. Jeśli pominiemy bardzo solidną i owocną pracę firm doradczych które pomogły rodzimym firmom otrzymać dotacje , na pewno nie będzie to uczciwe podejście , gdyż dzięki swojej wiedzy i za czerpanej w krajach będących już dłużej w unii europejskiej , oraz ciężkim studiom , na którym przyjmowały do wiadomości zasady panujące przy przyznawaniu środków europejskich – bez wątpienia aż tak owocne efekty tej współpracy nie były by możliwe. Firmy pozyskujące dotacje unijne , można znaleźć praktycznie w każdym mieście w Polsce , a dzięki internetowi nawiązanie współpracy z przedsiębiorstwem pomagającym otrzymać dotacje z unii będzie bez wątpienia jeszcze bardziej owocne niż napisanie takiego wniosku w sposób samodzielne. Jednak oczywiście nie warto się zniechęcać z bardzo prostego powodu – korzystanie z takich usług nie jest drogie , a wiele firm nie pobiera nawet wynagrodzenia od sporządzenia takiego wniosku , lecz zadowala się zwykle nieprzekraczającą kilka procent prowizji od zdobytego grantu – tylko w przypadku środków uzyskanych realnie.

Dodaj komentarz