UE i środki unijne

W ramach UE można korzystać z różnego rodzaju środków finansowych, które w ramach budżetów unijnych kierowane są do poszczególnych krajów w celu zapewnienia przyśpieszenia rozwoju danego kraju, co ma na celu zwiększenie poziomu życia poszczególnych obywateli UE. Jednocześnie w ramach funduszy unijnych można zarówno mówić o takich funduszach, które są przyznawane krajom a jednocześnie o funduszach, które kierowane są dla firm czy też organizacji działających w poszczególnych krajach, które realizują określone cele, które są wyznaczone przez poszczególne fundusze. W ramach takich funduszy jako innowacyjny rozwój, czy społeczny wspierane są między innymi działania mające na celu zwiększenie możliwości technologicznych w poszczególnych krajach czy redukowanie strefy ubóstwa a także strefy bezrobocia. Z takich środków korzystać mogą zarówno firmy jak też organizacje społeczne, które w takich obszarach działają. Najczęściej środki przeznaczane są na poszczególne projekty, które otrzymują pieniądze na podstawie konkursów.