Środki unijne dla firm

brussels-ue-1553740Firmy mogą starać się o pozyskanie środków unijnych na poprawę funkcjonowania firmy w bardzo różnych aspektach począwszy od zwiększenia bezpieczeństwa w miejscu pracy, poprzez wspieranie działań anty dyskryminacyjnych, aż po środki finansowe na innowacyjne rozwiązania, które będą w firmach wdrażane. Środki unijne w ramach rozwoju firm w poszczególnych obszarach można pozyskiwać w ramach różnych funduszy unijnych, gdzie niezbędne jest przygotowanie projektów a najczęściej środki finansowe przydzielane są w ramach konkursów projektów. Jednocześnie ważne jest również by sprawdzić informacje między innymi o terminach, w których można składać projekty, by móc uczestniczyć w rozdzielaniu danej puli finansowej. W ramach poszczególnych środków finansowych ze środków unijnych można również uzyskać pieniądze zarówno na pełne finansowanie projektów, a jednocześnie w ramach wsparcia projektu poprzez zapewnienie dodatkowego finansowania. Bardzo ważne jest również by przygotowany projekt spełniał określone kryteria.