Skąd biorą się pieniądze funduszu unijnego?

financial-tic-tac-toe-1238341Gdy w 2004 roku Polska wstąpiła do Unii Europejskiej dość sceptycznie podchodziliśmy do funduszy unijnych. Przede wszystkim niewiele osób wierzyło, że dostaną dotację za darmo. Że jest ona inwestycją, nie pożyczką. Wiele osób zadawało i wciąż zadaje sobie pytanie, skąd biorą się te pieniądze? Jej przychody pochodzą głównie z ceł nakładanych na państwa spoza UE, z podatku VAT. Dodatkowo Unia jest konglomeratem wielu państw, które jako jej członkowie zobligowani są do uiszczania odpowiednich składek na rzecz wspólnoty. Stawki te są proporcjonalne do przychodów państwa. Oznacza to, że w niektórych przypadkach nasze składki jako państwa są mniejsze od kwot uzyskiwanych w ramach dotacji. Wynika to z faktu, że unia jest organizacją przyjazną człowiekowi i nastawioną na rozwój państw członkowskich. Dodatkowo fundusz Unii wzbogacany jest o kary nakładane na instytucje łamiące prawo unijne czy inne rodzaje podatków. Warto zatem wiedzieć, że jako członkowie UE mamy prawo do ubiegania się o dofinansowania.