Przeznaczenie środków unijnych

Ze środków unijnych mogą korzystać zarówno firmy, osoby prywatne a także stowarzyszenia, związki zawodowe, organizacje społeczne. Tego rodzaju środki finansowe można pozyskiwać w ramach konkursów projektów, które realizowane są w celu wyznaczenia odpowiednich projektów, które są najbardziej profesjonalnie przygotowane a jednocześnie mają szansę na powodzenie. Z tego powodu odpowiednie przygotowanie zarówno projektu a także biznes planu znacznie zwiększa szanse na realizowanie takich projektów w sposób skuteczny. Jednocześnie w ramach realizowania procesu starania się o środki z poszczególnych funduszy UE można obecnie korzystać z coraz większej liczby wyspecjalizowanych firm, które mogą zapewnić zarówno wstępne doradztwo wyznaczające sposoby pozyskania środków finansowych dla danego projektu. W firmach zajmujących się środkami unijnymi można również korzystać ze wsparcia specjalistów, którzy są w stanie zapewnić również realizowanie projektów czy przygotowanie niezbędnej dokumentacji, która powinna być dostarczona wraz z projektem.