Pozyskiwanie funduszy unijnych

Stationary on a blank sheet of paper indicates work

Stationary on a blank sheet of paper indicates work

Pozyskiwanie funduszy unijnych przez przyszłych lub teraźniejszych przedsiębiorców jest szansą na samozatrudnienie oraz rozwój istniejącej już działalności. Co więcej tego rodzaju fundusze wykorzystywane są przez obiekty użyteczności publicznej, jak również rozwój infrastruktury miast. Wdrażane są bardzo różne projekty unijne, zarówno skierowane do osób bezrobotnych, jaki i osób młodych np. dotacje na mieszkanie, które można uzyskać chociażby poprzez Urząd Pracy. Dostępne projekty wraz z dokumentacją, jaką należy dostarczyć w chwili starania się o dotacje można znaleźć na stronie internetowej – portalu funduszy unijnych. Informacje na temat zasad działania funduszy, prawa, ofert dla młodych, realizacji projektów znajdziemy również online. Dzięki temu, że mamy dostęp do takich wiadomości, możemy znacznie szybciej przyspieszyć procedurę starania się o dotację, jak również skompletować kompletną dokumentację oraz złożyć wniosek. Jest to duże udogodnienie dla wszystkich osób, które myślą o zmianach i realizacji celów.