Niezastąpione występowanie pieniądza

Zastanawialiście się kiedyś jak wyglądałaby nasza gospodarka, nasze codzienność bez pieniądza, bez całego obszaru finansów. Niewyobrażalną jest taka sytuacja. Jednakże ciekawość każe zadać pytanie, dotyczące tego jak wyglądałyby transakcje wówczas na naszym rynku. Na jakiej zasadzie dokonywałyby się, jak również czy w ogóle w ten czas istniałby rynek? Pytań można by tak mnożyć, jednakże odpowiedzi trudno udzielić można jedynie gdybać. Ponieważ stereotyp powstania pieniądza pojawiał się już w przeszłości tylko, że w formie, zupełnie innej. Dotyczącej chociażby wymiany pomiędzy sobą jakiegoś dobra. Nie było jeszcze pieniędzy, a już wtedy człowiek wiedział, że dając coś powinien uzyskać coś innego w zamian. Coś równie cennego według jego mniemania. Wyobraźmy sobie, gdyby w dzisiejszych czasach panował handel wymienny. Zbędnym okazałby się dział finansowy, wyznaczający pewnego rodzaju kryteria, jednakże mógłby zapanować chaos. Ponieważ dzisiejsze społeczeństwo jest zachłannym. Dlatego też cenna, jaka wchodziłaby w rachubę mogłaby być przekraczającą wyobrażenia drugiej strony. Nawet w dzisiejszych czasach sytuacja ta byłaby możliwą. Ponieważ bez specjalistów z działu finansów każdy wyceniałby samemu swój majątek. Na szczęście, nad tym obszarem panuje państwo. To on wyznacza pewnego rodzaju bariery, do których każdy z nas ma obowiązek stosowania się.