Miesięczne bilanse

Sprawozdania finansowe są niezwykle istotne dla zarządzających firmami. Dzięki nim można sprawdzić przychody i rozchody przedsiębiorstwa i ustrzec się od ewentualnych problemów czy przeszkód na drodze rozwoju. Miesięczne bilanse powinny odzwierciedlać to, co miało miejsce w określonym czasie w firmie. Powinny pokazywać zyski i straty, jakie dotyczyła danej działalności. Dodatni bilans przychodów jest najprzyjemniejszy dla każdego właściciela. Dzięki niemu ma on potwierdzone, że jego pomysł na firmę był trafiony, że jest człowiekiem sukcesu i że wkrótce może nawet myśleć o rozszerzeniu działalności. Inaczej przedstawia sie bilans ujemny, a każdy inwestor chciałby z pewnością go uniknąć, jednak nieraz jest on i pomocny. Pozwala uniknąć dalszych trudności, jeśli odpowiednio się go zanalizuje. Każdy bilans w przypadku finansów powinien być prawdziwy, rzetelnie przedstawiać sytuacje aktywów i pasywów działalności, powinien być przejrzysty dla każdego i przede wszystkim zupełny, czyli nie powinien zawierać luk i niejasności. Tylko wówczas można poprawnie zinterpretować sytuację finansową firmy, poczynić odpowiednie kroki, aby jej pomóc, a może nawet zrewolucjonizować zarządzanie. Żaden właściciel nie powinien unikać bilansów miesięcznych. Tylko dzięki nim może mieć pełną kontrolę nad samą działalnością.