Kredyt a środki unijne

W ramach pozyskiwania środków unijnych na realizowanie różnego rodzaju projektów można najczęściej pozyskać dodatkowe finansowanie, które pozwala na wsparcie danego projektu. Z tego powodu wiele projektów unijnych realizowanych również przez firmy, organizacje czy osoby prywatne wymaga również starania się o środki finansowe w ramach zewnętrznego finansowania, czy też posiadanie własnych środków finansowych. Pozyskanie środków finansowych w formie kredytów jest znacznie łatwiejsze w przypadku gdy posiada się dotacje z UE, gdyż dla banków jest to zmniejszenie ryzyka dotyczącego inwestowania środków w taki projekt. Jednym z powodów takiej sytuacji jest to, że w ramach konkursu projektów realizowanych przy rozdzielaniu środków finansowych bardzo szczegółowo sprawdzane są projekty, sposób finansowania projektów a jednocześnie poddawane są one ocenie. W ten sposób banki mają również większą pewność, że dany projekt ma szanse na realizację a jednocześnie biznes plan zapewnia odpowiednie finansowanie do realizowania projektów.