Jakie warunki należy spełnić, aby otrzymać dofinansowanie do 21 tysięcy złotych?

28Do grupy warunków, jakie należy między innymi spełnić w chwili starania się o dotacje na własną działalność gospodarczą, to przede wszystkim po otrzymaniu dofinansowania i realizacji planów, należy utrzymać firmę przynajmniej przez jeden rok. Jednak jest to tylko nie wielka część tego, czego oczekują Urzędy w momencie składania dokumentów w tej sprawie.

Równie ważne może być również wskazanie dwóch osób, którzy zabezpieczą pożyczkę, lub dotację, a w chwili nie wywiązania się przedsiębiorcy z warunków określonych na początku, wskazane osoby będą musiały pomoc finansową oddać, w kwocie, jaka została przekazana w ręce inwestora. Dodatkowo podczas składania wniosków o dotacje na przedsiębiorstwo należy przede wszystkim przedstawić w pełni wartościowy biznes plan. Jest to dokument, który określa cele, jak również kolejne kroki rozwoju przedsiębiorstwa. Określa tym działalności, jak również wskazuje na rynek zbytu, tego, co będzie oferował właściciel podmiotu gospodarczego. Biznes plan tak naprawdę określa zadania, które będą możliwe po założeniu firmy, i otrzymaniu środków finansowych na realizację.