Jak ubiegać się o dofinansowanie z UE?

Fundusze unijne to doskonała okazja do otrzymania odpowiedniego wsparcia finansowego na rozwój własnej firmy, gospodarstwa czy regionu. System przyznawania dofinansowania przypomina nieco schemat uzyskiwania grantu. Oznacza to, że konieczne jest sporządzenie odpowiednich wniosków oraz projektu z wyszczególnieniem, na jakie cele przeznaczy się dotację. Jednakże nabór wniosków odbywa się w konkretnych punktach w związku z konkretnym przetargiem. Fundusze unijne są tak szerokim zagadnieniem, że nie sposób w przeciągu kilku zdań streścić całego procesu ich otrzymywania. Dodatkowo po otrzymaniu datacji zobowiązani jesteśmy do podjęcia konkretnych działań i ich udokumentowania w celu przełożenia jako dowodu na wykorzystanie otrzymanych funduszy. Sprawa jest na tyle rozbudowana, że najlepiej zrobimy dokształcając się w tym kierunku za pośrednictwem rządowych stron internetowych. W sieci ogólnodostępny jest portal dotyczący wszystkich funduszy unijnych. Na nim dowiemy się wszystkiego na temat formalności i możliwości uzyskania przez nas dotacji.