Inwestycja a zagrożenia

Inwestycja finansowa polega na świadomym działaniu osoby zwanej inwestorem, zmierzającym do powiększenia posiadanych środków pieniężnych. Inwestycje finansowe mają charakter niematerialny. Generalnie inwestycje powinny przynosić zyski inwestorowi. Nie zawsze tak się dzieje. Wszystko zależy od rodzaju wybranej inwestycji, od poziomu jej bezpieczeństwa. Bezpieczne inwestycje to na pewno lokaty bankowe. Właściciel środków pieniężnych może sam prowadzić działalność inwestycyjną i wybierać formy inwestycji lub może to zlecić odpowiednio przeszkolonym osobom, doradcom. Wtedy, doradca inwestycyjny, w imieniu klienta i za jego zgodą, podejmuje działania inwestycyjne. Celem inwestycji finansowych jest powiększenie wielkości posiadanego kapitału, zapewnienie sobie bezpieczeństwa i płynności finansowej. Można inwestować w celu zakupu konkretnej rzeczy lub w celu otrzymywania stałych, regularnych dochodów. Inwestycje można podzielić na długoterminowe i krótkoterminowe. Inwestycje długoterminowe to zaangażowanie środków pieniężnych w długoterminowe papiery wartościowe oraz w udziały w jednostkach. Inwestycje krótkoterminowe opierają się na aktywach finansowych, których termin zbycia wynosi maksymalnie dwanaście miesięcy, są to pożyczki, środki pieniężne na rachunkach oraz papiery wartościowe. Polska od kilku już lat uchodzi za przysłowiowa zieloną wyspę i jako jeden z nielicznych krajów świetnie radzi sobie w dobie kryzysu.