Fundusze UE

european-flag-2-1412420W ramach budżetu UE funkcjonują różnego rodzaju fundusze, które mają na celu wspieranie rozwoju krajów a przede wszystkim obszarów Europy, które są zapóźnione w rozwoju gospodarczym. Z jednej strony fundusze unijne przeznaczane są dla państw oraz obszarów, co dotyczy między innymi wspierania infrastruktury, terenów wiejskich czy też realizowania programów mających na celu aktywizację zawodową, co ma na celu przeciwdziałanie bezrobociu. Z drugiej strony działają również unijne fundusze, które kierowane są do obywateli UE, które mają wspierać indywidualne działanie mające na celu między innymi rozwoju biznesu. Środki z UE rozdzielane są przez instytucje państwowe po tym jak zostaną one rozdzielone po konkursach projektów. W przypadku środków przeznaczanych dla obywateli, choćby na realizowanie innowacyjnego biznesu niezbędne jest stworzenie biznes planów, które mają na celu uzyskanie środków finansowych z UE. Takie biznes plany są następnie oceniane pod kątem szans na realizację danego projektu.