Fundusze inwestycyjne

Fundusz inwestycyjny to nowoczesna metoda oszczędzania, inwestowania. Członkowie funduszu wpłacają określone kwoty pieniężne, w ten sposób tworzy się kapitał funduszu, a oni stają się posiadaczami jednostek uczestnictwa. Członkami funduszu mogą być osoby fizyczne, podmioty gospodarcze, gminy. Towarzystwo funduszy inwestycyjnych zarządza funduszem. Zatrudnia odpowiednie osoby, zwane doradcami inwestycyjnymi. Doradcy podejmują decyzje w sprawie efektywnego, bezpiecznego inwestowania. Każda decyzja musi być poprzedzona odpowiednia analizą bezpieczeństwa i opłacalności inwestycji. Inwestowanie w fundusze inwestycyjne zapewnia większy zysk niż lokata bankowa. Aby inwestycja była opłacalna na pewno konieczny jest długi okres czasu. W każdej chwili inwestor może zrezygnować z inwestycji, czyli umorzyć jednostki uczestnictwa. Przy wyborze funduszu należy brać pod uwagę czas trwania inwestycji, stopień ryzyka inwestycji oraz wielkość zysku, jaki dana osoba chce osiągnąć. Jest to interesujący i zazwyczaj opłacalny sposób inwestycji środków pieniężnych. Coraz więcej inwestorów wybiera właśnie tę metodę. Nie trzeba posiadać fachowej wiedzy, wystarczy powierzyć swoje pieniądze odpowiednim doradcom i sprawdzać wyniki funduszu. Należy uzbroić się w cierpliwość w oczekiwaniu na upragnione zyski.