Finansowanie UE dla firm

W krajach, gdzie są obszary, które są zapóźnione gospodarczo w stosunku do najbardziej rozwiniętych regionów UE również firmy mogą liczyć na wsparcie w zakresie realizowania takich projektów wspieranych ze środków UE, które mają zapewnić znacznie większy rozwój danego regionu. W ten sposób UE działa w celu zapewnienia wyrównania szans pomiędzy ludźmi mieszkającymi w bardzo różnych regionach w UE. Jednocześnie UE wspiera zarówno nowe firmy, które pozwalają na zapewnienie nowych miejsc pracy, czy też są firmami zakładanymi przez osoby mające zagrożenie trwałym bezrobociem, z drugiej strony bardzo intensywnie wspierane są również nowe technologie, które pozwalają na znaczne przyśpieszenie gospodarcze w biednych państwach. Jednocześnie na wsparcie ze strony UE można w takich biedniejszych regionach liczyć z bardzo różnych funduszy, gdzie często można pozyskać środki finansowe jednocześnie z różnych funduszy. Ważne jest natomiast, by starać się o środki w ramach takich funduszy, gdzie projekt ma największe szanse na pozyskanie finansowania.