Finanse źródłem informacji

Obszar tak banalny i przyziemny, jakim są finanse, jest źródłem najistotniejszych informacji. Ogólnie rzecz biorąc każdy z nas pod jego działania jest podporządkowany. W wielu przypadkach jesteśmy nawet tego nie świadomi, ale wpływamy na poziom finansów, jak również i wynik wszystkich wskaźników, które przewiduje. Na pierwszy rzut oka, obszar ten może wydawać się niezwykle szczegółowym i takim też jest, jednakże tylko przy pełnej i szczegółowej informacji. W przypadku, gdy występują jakiekolwiek zależności i wyliczeń dokonuje się na podstawie średniej możemy być pewni, że wynik nie zawsze będzie zgodny z sytuacją, w jakie tkwi wielu z nas. Dlatego też finansiści w wielu sytuacjach wnioski, jakie snują starają się uprzedzać informacjami o nieszczegółowej wiedzy na poszczególne tematy. Przykładem może być wyliczane PKB na jednego mieszkańca. Bierze się ono z zestawień i założeń przypuszczalnych, a nie szczegółowych. Dlatego też zazwyczaj jego wynik odnosi się do całego społeczeństw, i co za tym idzie pozycji państwa, a nie poszczególnego człowieka. Ponieważ jak wiadomo przeciętny poziom życia określa się, jako średni i wysoki, a jak doskonale wiemy z swojego doświadczenia, jest bardzo wielu ludzi, dla których poziom ten jest niskim. Dlatego też zajmując się finansami, uświadommy sobie, że szczegółowość informacji jest elementem niezastąpionym.