Finanse publiczne

Studia prawnicze oraz administracyjne obfitują w zagadnienia związane z przetargami, prawem społek, samorządów terytorialnych i innych kwestii, bardzo istotnych w dzisiejszych czasach. Ponadto wielu studentów jako specjalizację wybiera nie prawo karne czy cywilne, ale prawo finansów publicznych i tematykę pokrewną. Finanse publiczne jako przedmiot stały się ostatnio niezwykle modne i znalazły się zarówno w grupie przedmiotów obowiązkowych jak i fakultatywnych. Wielu słuchaczy wybiera je ze względu na to, że jest to dziedzina przynosząca zyski i łatwiej wtedy znaleźć pracę po studiach, nie trzeba bowiem kończyć aplikacji, by się wybić na rynku pracy. Współcześnie korporacje poszukują bowiem mniej osób specjalizujących się w prawie cywilnym czy karnym. Finanse i tematy pokrewne wydają się bardziej „na czasie”, ponieważ rynek finansowy rozwija się najprężniej ze wszystkich gałęzi funkcjonowania społeczeństwa i struktur państwowych. Posiadając odpowiednią wiedzę na temat funkcjonowania zarówno spółek prawa handlowego, jak i struktur państwowych łatwiej nam będzie również wykazać się przed potencjalnym pracodawcą, który może uznać nas za bardziej konkurencyjnych i wartych zatrudnienia. Ponadto założenie własnej działalności i odpowiednie nią kierowanie będzie łatwiejsze dla absolwenta, który uczęszczał na wykłady i ćwiczenia z tego właśnie zakresu.