Finanse państwowe

Każde Państwo, tak jak i przedsiębiorstwo, musi dbać o swoje zasoby, również finansowe. Rząd odpowiada za to w jakim stanie będzie gospodarka danego Państwa, jaka będzie jego sytuacja ekonomiczna. Ludzie pracujący w sejmie, senacie, w ministerstwach decydują w jaki sposób środki finansowe będą pozyskiwane do budżetu, gromadzone i na co wydawane. Głównym środkiem finansowania Państwa są podatki, które niestety każdy obywatel jest zobowiązany płacić. Są to przede wszystkim podatek dochodowy, odprowadzany od wynagrodzenia, oraz podatek VAT, czyli podatek od towarów i usług. Również akcyza, będąca rodzajem podatku, który jest nakładany przede wszystkim na alkohol, papierosy czy paliwo, jest źródłem dochodu Państwa. W przypadku gdy sytuacja gospodarcza Państwa jest osłabiona, rząd często decyduje się na podwyższenie podatków, przez co do budżetu wpływa więcej pieniędzy. Innym sposobem pozyskiwania przez Państwo środków na finansowanie celów budżetowych jest emisja obligacji skarbowych. Są to specjalne papiery wartościowe, które emitowane są przez Skarb Państwa i sprzedawane obywatelom. Jest to pewna forma pożyczki, ponieważ Państwo zobowiązane jest do odkupienia w odpowiednim momencie odsprzedanych obligacji. Wiele osób decyduje się na wykup tych właśnie papierów wartościowych, ponieważ inwestycja taka jest stosunkowo bezpieczna, w miarę zyskowna i nie wymaga zbyt dużych nakładów finansowych.