Co to jest deflacja i czy jest groźna ?

Inflacja jest jednym z tych terminów ekonomicznych o których można śmiało powiedzieć , że jakąś tam jednak karierę w mediach robią. Ma to prawdopodobnie swoje odzwierciedlenie w rzeczywistości , gdyż jest to bez wątpienia jeden z najważniejszych wskaźników ekonomicznych na świecie , gdyż mówi w pewnym sensie o zasobności naszego portfela , a raczej tego co w nim się znajduje , czyli o wartości naszego pieniądza który zarabiamy i wydajemy. Im wyższy poziom inflacji , tym wartość naszego pieniądza niższa , gdyż inflacja jest pochodną wzrostu ogólnego poziomu cen produktów oraz usług. Istnieje również termin który jest przeciwieństwem inflacji , a więc deflacja. Nie jest to termin jakoś szczególnie popularny , jednak warto wiedzieć , że nie jest wcale mniej istotny niż inflacja. Przez dziesiątki lat deflacja spowodowała kryzys gospodarczy jeden z najbardziej dynamicznych gospodarek świata czyli Japonii. Konsumenci zwklekali z zakupami na wiadomość o ciągle spadających cenach , doprowadzając w ten sposób do kryzysu.

Dodaj komentarz