Inne

Dotacje unijne pomagają przedsiębiorcom

Dzięki dotacjom z Unii Europejskiej bardzo wielu przedsiębiorców mogło spełnić swoje marzenia, zakładając działalność gospodarczą. Są biznesy, których nie sposób założyć bez określonych środków finansowych, więc, aby je otrzymać, trzeba swój pomysł przedstawić specjalnej komisji i liczyć na to, że… Czytaj dalej

Dotacje na maszyny dają wiele możliwości

W firmach produkcyjnych często niezbędne jest korzystanie z odpowiednich maszyn. Nie są to oczywiście tanie urządzenia, ponieważ ich wydajność jest bardzo duża, mają więc swoją cenę. Osoby, które myślą o założeniu firmy produkcyjnej, muszą zastanowić się nad tym, czy stać… Czytaj dalej

Fundusze UE

european-flag-2-1412420W ramach budżetu UE funkcjonują różnego rodzaju fundusze, które mają na celu wspieranie rozwoju krajów a przede wszystkim obszarów Europy, które są zapóźnione w rozwoju gospodarczym. Z jednej strony fundusze unijne przeznaczane są dla państw oraz obszarów, co dotyczy między… Czytaj dalej

Wsparcie przy funduszach unijnych

Prawo unijne jest bardzo rozbudowane a jednocześnie z każdym rokiem zwiększa się zakres prawa unijnego oraz mogą pojawiać się w nim zmiany. Z tego powodu poruszanie się w sposób sprawny w ramach prawa unijnego wymaga posiadania rozbudowanej wiedzy, która pozwala… Czytaj dalej

Doradztwo przy funduszach unijnych

eu-4-1307882Przy staraniu się o środki pochodzące z UE można korzystać obecnie ze wsparcia wielu firm działających na rynku funduszy unijnych, które zarówno mogą zajmować się szerokim zakresem świadczonych usług zarówno dla firm a także dla osób prywatnych. Jednocześnie przy wsparciu… Czytaj dalej

Środki finansowe z UE

W ramach działania UE jednymi z ważnych działań jest przekazywanie środków finansowych na różnego rodzaju działania w poszczególnych krajach członkowskich, które mają redukować różnice w rozwoju pomiędzy poszczególnymi krajami a przede wszystkim regionami, które są zapóźnione w rozwoju w stosunku… Czytaj dalej

Staranie się o środki z UE

find-money-1182912Pozyskanie środków z UE pozwala na zapewnienie łatwiejszego założenia własnej firmy czy też na rozpoczęcie innowacyjnych projektów biznesowych. Jednocześnie przy staraniu się o środki unijne, które pozwalają na zapewnienie dodatkowych środków finansowych na różnego rodzaju projekty można korzystać z różnych… Czytaj dalej

Przeznaczenie środków unijnych

Ze środków unijnych mogą korzystać zarówno firmy, osoby prywatne a także stowarzyszenia, związki zawodowe, organizacje społeczne. Tego rodzaju środki finansowe można pozyskiwać w ramach konkursów projektów, które realizowane są w celu wyznaczenia odpowiednich projektów, które są najbardziej profesjonalnie przygotowane a… Czytaj dalej

Sprawne pozyskiwanie środków UE

Przy staraniu się o środki UE można korzystać z różnych rodzajów funduszy. Najczęściej środki unijne kojarzą się z finansowaniem działań samorządów, instytucji państwowych. Jednak wiele środków unijnych kierowanych jest do firm, czy organizacji społecznych. W tym względzie mają one na… Czytaj dalej

Staranie się o środki UE

coins-1239458Gdy firma czy też organizacja stara się o pozyskanie środków unijnych bardzo ważne jest przede wszystkim przygotowanie profesjonalnego projektu, który pozwala na zapewnienie uzyskania środków finansowych w określonych kwotach. Trzeba brać pod uwagę, że nie zawsze można uzyskać środki finansowe… Czytaj dalej

Jak uzyskać środki unijne?

Pozyskanie środków unijnych z funduszy unijnych może być realizowane również przez firmy , organizacje społeczne a także osoby prywatne, które zamierzają dopiero decydować się na założenie biznesu. W ramach poszczególnych funduszy unijnych wspierane są bardzo różne rodzaje działalności począwszy od… Czytaj dalej

Środki unijne dla firm

brussels-ue-1553740Firmy mogą starać się o pozyskanie środków unijnych na poprawę funkcjonowania firmy w bardzo różnych aspektach począwszy od zwiększenia bezpieczeństwa w miejscu pracy, poprzez wspieranie działań anty dyskryminacyjnych, aż po środki finansowe na innowacyjne rozwiązania, które będą w firmach wdrażane.… Czytaj dalej

Kredyt a środki unijne

W ramach pozyskiwania środków unijnych na realizowanie różnego rodzaju projektów można najczęściej pozyskać dodatkowe finansowanie, które pozwala na wsparcie danego projektu. Z tego powodu wiele projektów unijnych realizowanych również przez firmy, organizacje czy osoby prywatne wymaga również starania się o… Czytaj dalej

Cele na które przeznaczane są środki unijne.

money-1056438Środki z UE przeznaczane są na bardzo różne cele w tym na cele związane z realizowaniem projektów przez organizacje społeczne, przez firmy. UE wspiera między innymi projekty związane z rozwojem społecznych, ograniczaniem bezrobocia czy też projekty związane z realizowaniem innowacji.… Czytaj dalej

Finansowanie projektów przez UE

Unia Europejska jest w stanie zapewnić finansowanie różnych projektów, na które można w ramach poszczególnych funduszy uzyskać środki finansowe, które mogą w pełni dany projekt finansować a jednocześnie mogą jedynie zapewnić dodatkowe środki pozwalające na finansowani danego projektu. Bardzo ważne… Czytaj dalej

Usługi przy staraniu się o środki UE

for-the-love-of-money-1543612W przypadku starania się o środki unijne bardzo ważne jest decydowanie się na takie rozwiązania, które pozwalają na zapewnienie znacznego ułatwienia realizowania poszczególnych etapów przy przygotowaniu profesjonalnych projektów, które będą brały udział w ramach konkursów, przy których rozdzielane są środki… Czytaj dalej

Biznes plan a środki UE

Przy staraniu się o środki z UE bardzo ważne jest postawienie na takie rozwiązania, które pozwalają na zapewnienie zwiększenia szansy na uzyskanie środków finansowych z UE. Jednocześnie ważne jest bardzo dokładne zapoznanie się z wytycznymi wskazywanymi przez poszczególne komisje konkursowe,… Czytaj dalej

Usługi firm przy środkach unijnych

money-1485922Uzyskanie środków unijnych pozwala na zapewnienie dodatkowych środków finansowych na realizowanie poszczególnych projektów, które mogą być projektami zarówno firm a jednocześnie organizacji społecznych czy też osób prywatnych. Jednocześnie na rynku usług dotyczących doradztwa przy staraniu się o środki unijne działa… Czytaj dalej

Konkursy projektów przy funduszach UE

W ramach starania się o środki unijne z różnych funduszy realizowane są najczęściej konkursy projektów, w których trzeba wziąć udział w określonych terminach by móc uzyskać środki finansowe zapewniane przez UE. Jednocześnie w ramach poszczególnych projektów niezbędne jest spełnienie określonych… Czytaj dalej

Jak starać się o środki UE?

where-s-the-money-gone-1513359O środki z UE mogą zarówno starać się organizacje społeczne a jednocześnie firmy, które chcą realizować projekty między innymi mające na celu realizowanie innowacyjnych działań, ekologicznych czy związanych z zapewnieniem nowych miejsc pracy. Jednocześnie również osoby prywatne mogą decydować się… Czytaj dalej

Szybkie pozyskanie środków unijnych

W ramach starania się o środki unijne można obecnie postawić na firmy, które specjalizują się w realizowaniu zarówno profesjonalnych a jednocześnie kompleksowych usług dotyczących realizowania poszczególnych usług dotyczących przygotowania projektów a także dokumentacji na potrzeby starania się o środki z… Czytaj dalej

Procedury konkursowe i środki UE

money-problems-1238428Przy staraniu się o środki unijne z poszczególnych funduszy unijnych trzeba brać pod uwagę, że środki takie rozdzielane są najczęściej w ramach konkursowych procedur, gdzie komisje oceniają poszczególne komisje i przydzielają punkty, które następnie pozwalają na określenie tych projektów, które… Czytaj dalej

Pozyskanie środków z UE

money-pharmacy-1538319Unia Europejska w ramach przeznaczanych środków finansowych z budżetu zarówno zapewnia środki, które są stale rozdzielane czy też kierowane są do instytucji państwowych a jednocześnie są również takie fundusze, które kierowane są do różnego rodzaju podmiotów począwszy od firm, poprzez… Czytaj dalej

Staranie się o środki z UE

Przy staraniu się o środki z UE można korzystać z bardzo różnych funduszy, które pozwalają na finansowanie zarówno projektów osób prywatnych, które chcą dopiero zakładać firmy, które mają zapewnić wykonanie projektów innowacyjnych czy też rozpocząć działalność, która ma na celu… Czytaj dalej

Środki z funduszy unijnych

W ramach starania się o środki z unijnych funduszy ważne jest by właściwie przygotowane były projekty. W tym względzie im bardziej rozbudowany jest dany projekt, tym znacznie ważniejsze staje się przygotowanie projektów w sposób maksymalnie profesjonalny. Można decydować się w… Czytaj dalej

Środki pochodzące z UE

flag-1193432-1ramach środków przeznaczanych z budżetu UE wiele takich środków finansowych kierowanych jest do osób prywatnych, które zamierzają realizować określone projekty związane z celami danego funduszu, który takie środki finansowe zapewnia. O środki z UE mogą również starać się już działające… Czytaj dalej

Komisje konkursowe przy środkach UE

Przy decydowaniu się na staranie się o środki UE bardzo ważne jest decydowanie się na szukanie środków finansowych, które pozwalają na zwiększenie szans na realizowanie danego projektu. W tym względzie poszczególne projekty mogą mieć szansę na uzyskanie środków finansowych jedynie… Czytaj dalej

Realizowanie usług przy funduszach unijnych

SAMSUNG TECHWIN DIGIMAX-340

SAMSUNG TECHWIN DIGIMAX-340

W ramach starania się o fundusze unijne wypełnienie poszczególnych wymagań stawianych w ramach starania się o takie środki firmom, organizacjom wymaga posiadanie odpowiedniej wiedzy o takich przepisach prawnych. Jednocześnie w wielu przypadkach wymagane jest również posiadanie wiedzy,… Czytaj dalej

Firmy oferujące wsparcie przy środkach unijnych

Jeśli chce się znacznie szybciej realizować poszczególne działania, które pozwalają na przygotowanie profesjonalne projektów, które pozwalają na staranie się o środki UE dobrym rozwiązaniem jest decydowanie się na usługi takich firm, które mają doświadczenie na rynku unijnych w zakresie znajomości… Czytaj dalej

Szanse na pozyskanie środków unijnych

money-shirt-1240099W ramach starania się o środki unijne w ramach poszczególnych funduszy UE ważne jest przede wszystkim profesjonalne podejście do realizowania projektów, które mają brać udział w konkursach, w których środki są rozdziale. W tym względzie ważne jest spełnienie wszystkich wymagań… Czytaj dalej

Środki unijne

european-flag-1058571-1W ramach działania UE rozdzielane są środki finansowe z budżetu, które często rozdzielane są w ramach funduszy unijnych. W ten sposób można brać udział w procedurach konkursowych, które w ten sposób pozwalają na branie udziału w takich konkursach różnych projektów.… Czytaj dalej

Pieniądze z UE

W ramach starania się o środki UE można uzyskać różne środki finansowe w ramach poszczególnych funduszy, które kierowane są zarówno do firm a jednocześnie do organizacji społecznych jak związki zawodowe, czy też różne stowarzyszenia. Ważne jest decydowanie się na staranie… Czytaj dalej

Wsparcie przy starania się o środki unijne

business-man-again-1438677W ramach budżetu UE wiele środków przeznaczanych jest na rozwój różnych dziedzin życia obywateli UE. Działa w ten sposób wiele funduszy, które rozdzielają środki finansowe również dla osób prywatnych czy też dla firm. W ten sposób wspierane są między innymi… Czytaj dalej

Co wspierają środki unijne?

W ramach środków unijnych wspierane są bardzo różne dziedziny życia krajów unijnych. Największe środki finansowe kierowane są do krajów, w których występują takie obszary, które są zapóźnione pod kątem gospodarczym. Jednocześnie środki unijne to zarówno stałe środki finansowe kierowane do… Czytaj dalej

Środki finansowe z UE

blue-tie-series-3-1240270W ramach realizowania rozdziału środków finansowych z UE bardzo ważne jest, że z takich środków mogą korzystać również osoby prywatne a jednocześnie stowarzyszenia oraz firmy z krajów unijnych, a szczególnie z takich obszarów, które są zapóźnione w ramach gospodarczego rozwoju.… Czytaj dalej

Najlepsze projekty a środki unijne

W ramach starania się o środki unijne bardzo ważne jest między innymi przygotowanie profesjonalnych projektów, które spełniają określone kryteria. Ma to bardzo duże znaczenie przede wszystkim z punktu widzenia przejścia procedur konkursowych. Jednocześnie na największe środki finansowe mogą liczyć przede… Czytaj dalej

Czy warto starać się o środki z UE?

money-man-3-1190250Nie zawsze staranie się o środki z UE w ramach realizowania danego projektu jest korzystnym rozwiązaniem. W przypadku realizowania projektu, w którym chce się mieć znacznie większą swobodę w zakresie wykonywania poszczególnych etapów danego projektu znacznie lepszym rozwiązaniem może być… Czytaj dalej

UE i środki unijne

W ramach UE można korzystać z różnego rodzaju środków finansowych, które w ramach budżetów unijnych kierowane są do poszczególnych krajów w celu zapewnienia przyśpieszenia rozwoju danego kraju, co ma na celu zwiększenie poziomu życia poszczególnych obywateli UE. Jednocześnie w ramach… Czytaj dalej

Konkursy na środki unijne

1-euro-1237988W ramach starania się o środki unijne przez firmy czy organizacje najczęściej można uzyskać takie środki na podstawie procedur, które wymagają uczestniczenia w konkursach w ramach których oceniane są poszczególne projekty pod kątem między innymi szans na realizowanie. Z tego… Czytaj dalej

Procedur w UE

Przy staraniu się o środki z funduszy unijnych bardzo ważne jest , że niezbędne jest spełnienie wielu procedur, które pozwalają na uzyskanie środków finansowych na dany projekt. W UE wiele procedur związanych jest z przepisami prawnymi, co wymaga znajomości prawa… Czytaj dalej

Doradztwo przy środkach unijnych

business-1552056Nie każda firma posiada dział prawny, który jest w stanie zapewnić wsparcie w ramach realizowania projektów, które pozwalają na uzyskanie środków unijnych. Jednak mniejsze oraz średnie firmy mogą decydować się na korzystanie z usług firm, które zapewniają specjalistów, którzy są… Czytaj dalej

Środki finansowe z UE

Na środki finansowe z UE mogą liczyć bardzo różne podmioty, co wynika z faktu, że fundusze UE działają w ramach bardzo różnych obszarów gospodarczych. W ramach korzystania z poszczególnych funduszy niezbędne jest przede wszystkim właściwe określenie o jakie środki warto… Czytaj dalej

Staranie się o środki z UE

lamp-1462698Na środki z UE mogą liczyć zarówno obywatele UE a jednocześnie organizacje społeczne czy też firmy. W przypadku obywateli UE wspierane są między innymi osoby, które funkcjonują w miejscach zagrożonych trwałym bezrobociem, czy też są osobami kwalifikowanymi jako te, które… Czytaj dalej

Realizacja projektów za środki UE

Przy realizowaniu działań mających na celu pozyskanie środków na projekty z UE niezbędne jest przede wszystkim posiadanie odpowiedniej wiedzy dotyczącej zarówno przepisów unijnych a jednocześnie procedur, które są również wyznaczane w ramach poszczególnych funduszy unijnych, co znów ma bardzo duże… Czytaj dalej

Finansowanie z poszczególnych funduszy UE

key-1423064Pozyskanie finansowania ze środków unijnych w wielu przypadkach znacznie ułatwia realizowanie danego projektu. Jednocześnie środki z UE mogą być przyznawane w ramach różnego rodzaju zakresu finansowania. Z jednej strony mogą to być jedynie dodatkowe środki finansowe, które pozwalają na zapewnienie… Czytaj dalej

Finansowanie UE dla firm

W krajach, gdzie są obszary, które są zapóźnione gospodarczo w stosunku do najbardziej rozwiniętych regionów UE również firmy mogą liczyć na wsparcie w zakresie realizowania takich projektów wspieranych ze środków UE, które mają zapewnić znacznie większy rozwój danego regionu. W… Czytaj dalej

Współfinansowanie ze środków UE

money-1464706W ramach działalności zarówno firm czy też organizacji społecznych jak stowarzyszenia na różnego rodzaju projekty można liczyć na wsparcie w ramach współfinansowania takich projektów, które można uzyskać za pośrednictwem środków, które pochodzą z różnych funduszy unijnych. Jednocześnie w ramach starania… Czytaj dalej

Sprawne realizowanie usług pozyskiwania środków UE

W ramach firm działających na rynku świadczenia usług doradztwa dla firm czy organizacji starających się o środki z UE można liczyć na świadczenie coraz większego zakresu poszczególnych usług, które są realizowane zarówno w poszczególnych obszarach gospodarczych, biznesowych a także społecznych.… Czytaj dalej

Projekty finansowane przez UE

money-life-and-cyberspace-2-1566401Realizowanie projektów, które mogą dostać finansowanie ze środków unijnych wymaga przede wszystkim decydowania się na sprawdzenie informacji z jakich funduszy w ramach konkursów projektów można uzyskać środki finansowe na dany rodzaj projektu. W tym względzie można takie informacje sprawdzać samodzielne… Czytaj dalej

Fundusze z UE

Działalność UE to między innymi takie współfinansowanie różnych krajów a nawet regionów, które ma na celu wyrównywanie szans pomiędzy poszczególnymi regionami, co znów ma na celu zapewnienie poszczególnym regionom większego rozwoju by mogły dogonić w ramach rozwoju gospodarczego unijną średnią… Czytaj dalej

Profesjonalne usługi firm przy staraniu się o środki UE

acredittation-1430404W ramach realizowania projektów, które mogą dostać finansowanie z UE bardzo ważne jest by takie projekty spełniały wyznaczone w ramach poszczególnych procedur funduszy unijnych wymagania, co będzie wpływało przede wszystkim na to, czy dany projekt będzie w ogóle miał szanse… Czytaj dalej

Na co wpływ mają stopy procentowe ?

Dokładnie raz w miesiącu w całej Polsce , praktycznie w każdych wiadomościach , zwykłych oraz biznesowych można usłyszeć informację o tym czy stopy procentowe spadły , wzrosły , czy też pozostały bez zmian. Wbrew pozorom jest to informacja bardzo ważna… Czytaj dalej

Co to jest deflacja i czy jest groźna ?

Inflacja jest jednym z tych terminów ekonomicznych o których można śmiało powiedzieć , że jakąś tam jednak karierę w mediach robią. Ma to prawdopodobnie swoje odzwierciedlenie w rzeczywistości , gdyż jest to bez wątpienia jeden z najważniejszych wskaźników ekonomicznych na… Czytaj dalej

W jaki sposób oblicza się inflację ?

Inflacja to bez wątpienia jeden z najbardziej istotnych wskaźników kondycji gospodarki , lub po prostu mających nie mały wpływ na gospodarkę , ponieważ poziom inflacji decyduje nie tylko o bierzących i przyszłych cenach produktów oraz usług , ale również o… Czytaj dalej

Czy złoto to dobra inwestycja ?

W odróżnieniu od obligacji rządowych , walut , czy też akcji złoto jest bez wątpienia jednym z kilku , kilkunastu na prawdę unikalnych form inwestowania swoich pieniędzy. Jeśli chcemy inwestować w walutę musimy liczyć się z tym , że jak… Czytaj dalej

Czy bukmacherka to dobry biznes ?

Niektórzy twierdzą , że na biznesie bukmacherskim zarabiają tylko i wyłącznie bukmacherzy. Nie jest to oczywiście do końca prawda. Istnieje wielu graczy którzy wystarczająco dobrze szacują ryzyko i są w stanie w długim terminie wyjść na plus a więc ograć… Czytaj dalej

Czym jest rynek forex ?

Zapewne każdy interesujący się chociaż trochę rynkami finansowymi słyszał kiedyś nazwę forex. Forex to globalny rynek dzięki któremu możemy nabywać waluty , oraz surowce takie jak ropa naftowa , olej , kakao , czy też bawełna. Na rynku forex możemy… Czytaj dalej

Specjalistyczne wsparcie na rynku funduszy UE

Samodzielne staranie się o środki finansowe w ramach poszczególnych funduszy unijnych wymaga posiadania zarówno wiedzy dotyczącej przepisów prawnych, które funkcjonują w ramach UE a jednocześnie procedur wyznaczanych przez poszczególne fundusze. Jednocześnie w ramach starania się o fundusze unijne ważne jest… Czytaj dalej

Fundusze unijne w praktyce

business-woman-1239417Gdy pojawiły się plany przyłączenia Polski do Unii Europejskiej, społeczeństwo podzieliło się na dwa obozy. Jednak dziś, po dwunastu latach przynależenia do tej organizacji, widzimy pozytywne zmiany, jakie zaszły na terenie naszego kraju. Nie wspominając o zmianie prawa i otwarciu… Czytaj dalej

Kto może ubiegać się o dofinansowanie z UE?

Tematy funduszy unijnych jest niezwykle rozbudowany. Między innymi ze względu na jego skomplikowanie, wiele osób rezygnowało z możliwości uzyskania dotacji bojąc się procedur. Na szczęście obecnie w Polsce pojawia się coraz więcej specjalistów w dziedzinie funduszy, którzy będą potrafili nam… Czytaj dalej

Jak ubiegać się o dofinansowanie z UE?

Fundusze unijne to doskonała okazja do otrzymania odpowiedniego wsparcia finansowego na rozwój własnej firmy, gospodarstwa czy regionu. System przyznawania dofinansowania przypomina nieco schemat uzyskiwania grantu. Oznacza to, że konieczne jest sporządzenie odpowiednich wniosków oraz projektu z wyszczególnieniem, na jakie cele… Czytaj dalej

Coraz chętniej korzystamy z funduszy unijnych

calculator-1236505Dwanaście lat temu, gdy Polska została pełnoprawnym członkiem Unii Europejskiej, uczucia społeczne były podzielone. Część z nas cieszyła się z takiego obrotu sprawy, inni musieli się z tym pogodzić. Pierwsze lata naszej przynależności do UE były nieco trudne, a organizacja… Czytaj dalej

Fundusz unijne a małe miejscowości

W Polsce w realiach powojennych o pokomunistycznych żyliśmy z pewnym bagażem doświadczeń. Szczególnie poszkodowane były mało uczęszczane turystycznie regiony i wsie, gdzie budynki PGR-ów znaczyły horyzonty szarymi szkieletami. Dzięki wstąpieniu do Unii Europejskiej rzeczywistość ta zaczęła ulegać zmianie. Dziś coraz… Czytaj dalej

Gdzie znaleźć informacje z zakresu funduszy unijnych

conquer-the-world-3-1307326Obecnie dzięki szeroko zakrojonym kampaniom reklamowym, oraz żywym dowodom w postaci informacyjnych tablic – fundusze unijne są powszechnie znane w Polsce. Coraz więcej osób decyduje się także na rozpisanie projektu i złożenie wniosku w celu otrzymania dotacji. Dodatkowo robimy to… Czytaj dalej

Fundusze unijne – szkol się!

Gdy Polska wchodziła do Unii Europejskiej, wiele osób było niezwykle sceptycznie nastawionych do tego pomysłu. Także dziś można usłyszeć wiele zarzutów pod kątem tej organizacji. Pewne rzeczy są jednak niepodważalne: Unia Europejska pomogła nam zaistnieć na arenie międzynarodowej oraz dała… Czytaj dalej

Innowacje w budownictwie – czy opłacalne ?

Zamierzasz wybudować dom, a może wykonać prace remontowe we własnym domu? Nie ważne jest zakres działania, czy rodzaj prowadzonej inwestycji, postarać się budować z ciekawym zamysłem, oraz indywidualnym pomysłem. Chodzi o to, byś stawiał na innowacje w branży budowlanej oraz… Czytaj dalej

Czy warto w obecnych czasach otworzyć firmę budowlaną ?

Jeśli zastanawiasz się, czy otwarcie w tak niepewnych czasach firmy budowlanej ma uzasadniony sens, to wiedz iż jak najbardziej. Oczywiście musisz jednak wiedzieć, że nie wszystkim udaje się osiągnąć sukces a powodów jest bardzo wiele, jednym z nich jest brak… Czytaj dalej

Rokowania dla branży budowlanej

Jakie są rokowania dla branży budowlanej, i co czeka ją na przestrzeni najbliższych lat? Takie pytanie zadaje sobie nie tylko wielu przedsiębiorców działających i obracających się na niej, ale również producentów materiałów budowlanych, czy inwestorów korzystających z jej potencjału. Mianowicie… Czytaj dalej

Jak otrzymać pomoc z PUP ?

Wspominaliśmy ostatnio , że bardzo dobrym pomysłem na zdobycie środków na rozpoczęcie własnej DG są środki z PUP. Jak więc otrzymać taką pomoc ? Aby otrzymać jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej za pośrednictwem urzędu pracy , trzeba spełniać podstawowych… Czytaj dalej

Specjalizacje z zakresu funduszy unijnych coraz popularniejsze

business-woman-1240300Gdy Polska wstępowała do Unii Europejskiej nastroje w kraju były podzielone. Nawet po przeprowadzeniu referendum w którym zdecydowana większość przystępujących do głosowania wyraziła zgodę na przystąpienie. Dziś Polska stała się innym krajem, także dzięki możliwościom, jakie dała nam Unia. Głównie… Czytaj dalej

Dlaczego na początku podchodziliśmy sceptycznie do funduszy unijnych?

Wejście Polski do Unii Europejskiej nastąpiło w 2004 roku i od tego momentu mieliśmy możliwość korzystania z funduszy europejskich, przeznaczonych na rozwój społeczności lokalnych, miast i własnych działalności. Na wsparcie od samego początku mogły liczyć także gospodarstwa rolne. Jednakże przez… Czytaj dalej

Skąd biorą się pieniądze funduszu unijnego?

financial-tic-tac-toe-1238341Gdy w 2004 roku Polska wstąpiła do Unii Europejskiej dość sceptycznie podchodziliśmy do funduszy unijnych. Przede wszystkim niewiele osób wierzyło, że dostaną dotację za darmo. Że jest ona inwestycją, nie pożyczką. Wiele osób zadawało i wciąż zadaje sobie pytanie, skąd… Czytaj dalej

Fundusze Unii Europejskiej

Fundusze unijne są przede wszystkim doskonałym sposobem na pomoc w realizacji samozatrudnienia przez członków Unii europejskiej, jak również szansy na rozwój przedsiębiorstw, infrastruktury oraz obiektów oddanych do użyteczności publicznej. Dofinansowania z Unii Europejskiej dają możliwość na znaczną rozbudowę istniejących korporacji,… Czytaj dalej

Dofinansowania dla osób przed 30 rokiem życia

Bardzo często się zdarza, ze osoby przed trzydziestym rokiem zżycia nie mają perspektyw na znalezienie godnej pracy, po kierunkach ukończonych na wyższych uczelniach, lub przeszkoleniach zawodowych. W takich przypadkach jest rozwiązanie, z którego warto jest skorzystać, a mianowicie z dotacji… Czytaj dalej

Pozyskiwanie funduszy unijnych

Stationary on a blank sheet of paper indicates work

Stationary on a blank sheet of paper indicates work

Pozyskiwanie funduszy unijnych przez przyszłych lub teraźniejszych przedsiębiorców jest szansą na samozatrudnienie oraz rozwój istniejącej już działalności. Co więcej tego rodzaju fundusze wykorzystywane są przez obiekty użyteczności publicznej, jak również rozwój… Czytaj dalej

Dla kogo fundusze unijne?

Zasób funduszy unijnych wykorzystywany jest w różnych celach. Głównym celem tego rodzaju funduszy jest poprawa gospodarcza danego kraju oraz stworzenie możliwości rozwoju istniejących już przedsiębiorstw napędzających rynek gospodarczy Państwa. Założeniem – poprawa dobrobytu kraju wchodzącego w skład Unii Europejskiej. Stworzenie… Czytaj dalej

Korzystanie z funduszy unijnych

executive-1234879Korzystać z funduszy unijnych, a tym samym dofinansowania może praktycznie każdy, kto spełnia warunki wedle otrzymania konkretnie określonych funduszy na rozwój, zarówno osobisty, miast, czy przedsiębiorstw. Złożenie wniosku o dotację musi być zawsze potwierdzone szeregiem dokumentów wskazanych przez dany Urząd.… Czytaj dalej

Szansa dla młodych a fundusze unijne

Fundusze unijne dają bardzo wielu osobom ogromną szansę na rozwinięcie swojego potencjału oraz zdolności w bardzo różnych dziedzinach. Dotyczy to zarówno dotacji indywidualnych na osoby fizyczne, jak i prowadzone przez nich podmioty gospodarcze. Fundusze unijne to nie tylko bezpośrednia pomoc… Czytaj dalej

Samozatrudnienie a fundusze unijne

free-time-2-1240050Dzięki funduszom unijnym możemy uzyskać bardzo wszechstronną pomoc w różnorodnym zakresie, a najbardziej preferowane są własne inicjatywy mające wspierać rynek pracy, powstawanie nowych podmiotów gospodarczych, oraz rozwój gospodarczy danego kraju. Samozatrudnienie, czyli prowadzenie własnej działalności gospodarczej, stanowi nie lada wyzwanie… Czytaj dalej

Działalność gospodarcza a fundusze unijne

Prowadząc swoją działalność gospodarczą, czy to mając w zamiarach próbę podjęcia rozpoczęcia realizowania swoich pomysłów gospodarczych, w każdym z tych przypadków pomogą nam fundusze unijne. Może to dotyczyć bezpośredniej pomocy finansowej, lokującej kapitał w naszą firmę. Środki niezbędne na rozpoczęcie… Czytaj dalej

Projekty a fundusze unijne

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Pozyskiwanie funduszy na inwestycje oraz projekty zagospodarowania przestrzennego, czy konkretne inwestycje budowlane nigdy nie były, aż tak bardzo proste i łatwe, jak stały się obecnie. Za pośrednictwem funduszy unijnych wiele gmin i samorządów jest w stanie diametralnie… Czytaj dalej

Fundusze europejskie

Unia europejska skupia w sobie szereg państw o bardzo zróżnicowanym rozwoju gospodarczym, a co za tym idzie, stara się niwelować te różnice poprzez fundusze unijne. Mają one na celu wszelaką pomoc mniej oraz gorzej rozwiniętym gospodarczo państwom członkom unii europejskiej,… Czytaj dalej

Fundusze przyznawane w określonych latach

SAMSUNG TECHWIN DIGIMAX-340

SAMSUNG TECHWIN DIGIMAX-340

Unia europejska to zarządzenie wspólnotą państw na obszarze gospodarczo – społecznym w okresie długoterminowym, mającym na celu zwiększenie integracji, oraz niwelowanie różnić wynikających z gospodarczego rozwoju poszczególnych regionów i państw unii. Fundusze unijne przeznaczone na konkretne cele… Czytaj dalej

Pożyczki z dofinansowaniem Unii Europejskiej

Pożyczki związane z możliwością dofinansowania z Unii Europejskiej są bardzo korzystnym rozwiązaniem dla osób chcących rozpocząć własną działalność gospodarczą. Mogą je otrzymać osoby, które rozpoczynają swoją przygodę z prowadzeniem działalności gospodarczej. Wszystkie osoby, które ponadto nie posiadają żadnych zabezpieczeń z… Czytaj dalej

Zasady działania funduszy unijnych

money-problems-1238428Unia Europejska to wspólnota wielu krajów europejskich, jakie na dzień dzisiejszy zajmują różne pozycje, jeśli chodzi o rozwój gospodarczy. W intencji Unii europejskiej jest zrównanie poziomu gospodarczego wszystkich Państw, jak również walka z istniejącym bezrobociem, które obniża pozycję danego kraju,… Czytaj dalej

Nabory wniosków a fundusze unijne

Wnioski związane z dofinansowaniami unijnymi można składać we wskazanej placówce urzędowej po przedstawieniu kompletnej dokumentacji dołączanej do wniosków przez wnioskodawców. Dotacje są określone finansowo, więc ubieganie się o kwotę nawet większą, równą wartości inwestycji, nie muszą być przyznawane w takiej… Czytaj dalej

Oferty dofinansowań dla osób młodych

Młode osoby mające pomysł na siebie, potrzebujące pomocy na własny rozwój są potencjalnymi jednostkami, które mogą uzyskać pomoc finansową z Unii Europejskiej. Zarówno, jeśli chodzi o rozwój osobisty, poprzez oferowane szkolenia, jak również poprzez pomoc finansową przeznaczoną na założenie własnej… Czytaj dalej

Portale funduszy unijnych

suitcase-full-of-money-1239905Portali związanych z tematyką funduszy unijnych jest mnóstwo. Na każdym portalu jesteśmy w stanie uzyskać informacje na temat warunków przyznawania dotacji, jak również zakresu dokumentów, które należałoby dostarczyć do wskazanego urzędu, aby je uzyskać. Co więcej na bieżąco są wprowadzane… Czytaj dalej

Wsparcie dla krajów Unii

O funduszach europejskich słyszymy na co dzień. Dzięki nim w naszym kraju rozwinęła się m.in. budowa dróg, autostrad, inwestycje miejsce typu boiska szkolne, remonty budynków czy inwestycja w kulturę. Można wymieniać wiele inwestycji, które można było zrealizować dzięki właśnie funduszom… Czytaj dalej

Pieniądze z Unii Europejskiej

money-matters-1173452Członkostwo w Unii Europejskiej niesie nie tylko obowiązki, ale także szereg dofinansować dla państw członkowskich. Bardzo popularną metodą pomocy dla państw, które mogą dzięki temu się rozwijać są fundusze unijne. Z tego rodzaju dofinansowań korzysta Polska. W naszym kraju w… Czytaj dalej

Pomoc z Unii Europejskiej

Czy fundusze unijne są potrzebne dla państwa? Łatwo można zważyć, że w wielu miejscach w Polsce przy nowo wybudowanych drogach, boiskach szkolnych czy basenach postawiona jest tablica z informacją, iż inwestycja została zrealizowana dzięki Funduszom Europejskim. Owszem, w naszym kraju… Czytaj dalej

Pieniądze na inwestycje

colorful-business-3d-graph-1236204O funduszach z unii można naprawdę mówić wiele dobrego. Dzięki nim w naszym kraju można było zrealizować wiele bardzo drogich inwestycji, które zapewniły poprawę komfortu i jakości życia w Polsce. To także dzięki funduszom unijnym można wciąż planować kolejne inwestycje,… Czytaj dalej

Inwestycja w ludzi

Fundusze Europejskie znane są przede wszystkim z tego, że przy ich pomocy realizowane są drogie inwestycje jak drogi, budynki użyteczności publicznej. Jednak to także pieniądze, które inwestuje się w ludzi. Organizowane są bowiem projekty, które skierowane są głównie do osób… Czytaj dalej

Pieniądze z funduszy unijnych

moving-forwards-2-1141724Warto zauważyć, że dzięki funduszom unijnym nasz kraj naprawdę wiele zyskał. Polska do tej pory w Unii Europejskiej była płatnikiem brutto, co oznaczało, że wpłacaliśmy jako państwo mniej pieniędzy do budżetu europejskiego, a więcej otrzymywaliśmy. Dzięki temu można było zrealizować… Czytaj dalej

Unijne pieniądze

Każde z państw członkowskich Unii Europejskiej ma obowiązek wpłacania do budżety ustaloną kwotę pieniężną. Państwa są jednak podzielone na płatników brutto i netto. Płatnicy netto wpłacają do budżety wspólnoty więcej pieniędzy niż z niego dostają, to takie państwa jak Niemcy,… Czytaj dalej

Fundusze unijne

on-the-phone-closing-the-deal-1241406W Unii Europejskiej są zarówno państwa wysoko rozwinięte, jak i te znacznie słabiej sobie radzące. Dlatego też Fundusze Europejskie mają za zadanie wspierać państwa w ich rozwój i inwestycji w ludzi. To naprawdę ogromna pomoc, z której także korzysta nasz… Czytaj dalej

Inwestycje z funduszy unijnych

Na co dzień w wielu miejscach można zważyć tabliczki, które informują, iż dana inwestycja została zrealizowana przy pomocy Funduszy Europejskich. Czym więc są fundusze i jakie projekty można z ich pomocą zrealizować? Fundusze unijne są to środki pieniężne, które wykorzystuje… Czytaj dalej

Realizacje projektów z funduszy europejskich

Realizacja mnóstw inwestycji w Polsce nie byłaby możliwa, gdyby nie pomoc z funduszy unijnych. To dzięki pieniądzom, które nasz kraj otrzymuje z Unii Europejskiej można planować i realizować szereg inwestycji jak na przykład zakup nowoczesnego wyposażenia i sprzętów medycznych do… Czytaj dalej

Dofinansowania z Unii Europejskiej

money-matters-1173641Na co wydawane są pieniądze, które Polska otrzymuje z funduszy unijnych? W naszym kraju działa kilka programów, na które pieniądze z budżetu Unii są przeznaczane. Przede wszystkim funkcjonuje Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, który pozwala na planowanie inwestycji na obszarach gminnych,… Czytaj dalej

Wsparcie z funduszy unijnych

Każdego dnia korzystamy z nowych dróg, dzieci uczęszczają no wyremontowanych, świetnie wyposażonych szkół, w szpitalach lekarze mogą korzystać z najnowocześniejszych sprzętów medycznych. Nie zadajemy sobie pytania, skąd nasz kraj może brać na to wszystko pieniądze. Otóż większa część, która potrzebna… Czytaj dalej

Fundusze Europejskie

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Wsparcie finansowe z Unii Europejskiej jest dla naszego kraju naprawdę bardzo ważną rzeczą. Dzięki temu można planować szereg ważnych i potrzebnych inwestycji. Dzięki Funduszom Europejskim w Polsce wybudowanych zostało setki kilometrów dróg krajowych i autostrad, chodników dla… Czytaj dalej

Wsparcie z Unii Europejskiej

Unia Europejska jest wspólnotą, która ma także za zadanie pomagać krają, które są rozwinięte gospodarczo nieco gorzej od takich potęg na Niemcy czy Francja. Dzięki temu każda państwo ma równe szansą na rozwój. Przede wszystkim pomagają w tym fundusze unijne.… Czytaj dalej

Pieniądze dla krajów Unii

HPIM0049.JPG

HPIM0049.JPG

Z pieniędzy, jakie przyznaje Polsce Unia Europejska tak naprawdę korzysta niemal każdy obywatel. Codziennie korzystając z drogi publicznej, autostrady, chodnika dla pieszych. Będąc w szpitalu na badaniach, odprowadzając dziecko do przedszkola. W każdym z tych elementów można… Czytaj dalej

Fundusze dla Polski

W naszym kraju można zauważyć, że wiele inwestycji niezależnie czy to budowa dróg, chodników czy zakup nowych sprzętów do szpitali, czy szkół jest wspieranych dzięki dofinansowaniu z funduszy europejskich. Dzięki tym pieniądzom można śmiało mówić o polepszeniu się gospodarki w… Czytaj dalej

Fundusze unijne

conference-registration-sign-1236615Styczność z funduszami europejskimi na co dzień ma każdy, chociaż nawet nie zdaje sobie z tego sprawy. W Polsce wiele inwestycji związanych z budową dróg, chodników czy wyposażaniem szkół, bibliotek czy szpitali jest realizowane właśnie dzięki funduszom europejskim. Dzięki temu… Czytaj dalej

Wsparcie funduszy europejskich

Korzystając na co dzień z komunikacji miejskiej, chodników, dróg czy szpitali nie mamy pojęcia, że te rzeczy mogły powstać z pomocą funduszy unijnych. Unia Europejska wspiera państwa, przydzielając im zaplanowany wcześniej budżet. Dzięki temu takie kraj jak Polska mogą śmiało… Czytaj dalej

Rozwój gospodarczy

firemen-doing-their-job-1227719Każdy kraj, który jest członkiem Unii Europejskiej może liczyć na wsparcie, jakie udziela mu reszta wspólnoty. Mowa tu przede wszystkim o wparcie finansowe. Fundusze europejskie są wykorzystywane do wspieranie gospodarek państw, które nie są jeszcze na najwyższym poziomie. Polska także… Czytaj dalej

Realizacja inwestycji i planów

W naszym kraju zrealizowanych zostało do tej pory mnóstwo inwestycji, które mogły odbywać się z pomocą funduszy unijnych. Dzięki temu wybudowany sieć dróg, autostrad, stworzono wiele miejsc pracy, szpitale, szkoły zostały wyposażone w nowoczesne sprzęty. Tego typu inwestycji jest doprawdy… Czytaj dalej

Jak pozyskać fundusze unijne?

money-package-1240015Korzystanie z funduszy unijnych pozwala na korzystanie z dodatkowych środków finansowych na realizowanie różnego rodzaju inwestycji czy też projektów, które są zgodne z wytycznymi wskazywanymi przez poszczególne fundusze unijne. Środki unijne kierowane są między innymi do organizacji społecznych a jednocześnie… Czytaj dalej

Dotacje unijne dla firm

Przy staraniu się o dotacje unijne dla firm bardzo ważne jest przygotowanie profesjonalnych projektów, które mają na celu zapewnienie możliwości przejścia procedur związanych z wytycznymi komisji konkursowych, które przydzielają środki finansowe w ramach poszczególnych funduszy. Jednocześnie w ramach rozdzielania poszczególnych… Czytaj dalej

Środki finansowe z UE

european-parliament-1202569Pozyskanie środków finansowych z UE pozwala na zapewnienie dostępu do środków finansowych, które mogą w dodatkowy sposób zapewnić pieniądze, które pozwalają na zapewnienie zwiększenia finansowania różnego rodzaju projektów. W ramach starania się o środki finansowe z funduszy unijnych bardzo ważne… Czytaj dalej

Na co UE zapewnia środki finansowe w funduszach

Unia Europejska zapewnia środki finansowe nie tylko dla państw, ale również dla organizacji społecznych oraz firm. W ten sposób można uzyskać środki finansowe, które pozwalają na zapewnienie dodatkowego finansowania różnego rodzaju projektów. Pozyskanie środków finansowych z UE pozwala na uzyskanie… Czytaj dalej

Jak sprawnie pozyskać środki z UE?

european-flag-1444676Przy staraniu się o środki unijne bardzo ważne jest decydowanie się na takie środki w ramach sprawnie przeprowadzonych etapów, które wyznaczane są w przypadku przydzielania środków finansowych dla organizacji czy firm na podstawie konkursów. W tym względzie niezbędne jest między… Czytaj dalej