Archiwum miesiąca: Październik 2015

Jakie warunki należy spełnić, aby otrzymać dofinansowanie do 21 tysięcy złotych?

28Do grupy warunków, jakie należy między innymi spełnić w chwili starania się o dotacje na własną działalność gospodarczą, to przede wszystkim po otrzymaniu dofinansowania i realizacji planów, należy utrzymać firmę przynajmniej przez jeden rok. Jednak jest to tylko nie wielka… Czytaj dalej

Działalność gospodarcza a fundusze unijne

Prowadząc swoją działalność gospodarczą, czy to mając w zamiarach próbę podjęcia rozpoczęcia realizowania swoich pomysłów gospodarczych, w każdym z tych przypadków pomogą nam fundusze unijne. Może to dotyczyć bezpośredniej pomocy finansowej, lokującej kapitał w naszą firmę. Środki niezbędne na rozpoczęcie… Czytaj dalej

Fundusze unijne

Fundusze unijne są w pełni określone, i skierowane do danej grupy osób, które chcą otworzyć własną działalność gospodarczą, zmodernizować ją, udoskonalić, zakupić nowy sprzęt, tudzież rozbudować firmę. Poprzez opracowywane programy unijne otrzymało do tej pory pomoc finansowa wielu przedsiębiorców funkcjonujących… Czytaj dalej

Projekty a fundusze unijne

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Pozyskiwanie funduszy na inwestycje oraz projekty zagospodarowania przestrzennego, czy konkretne inwestycje budowlane nigdy nie były, aż tak bardzo proste i łatwe, jak stały się obecnie. Za pośrednictwem funduszy unijnych wiele gmin i samorządów jest w stanie diametralnie… Czytaj dalej

Brak gotówki na założenie działalności

6Brak gotówki na założenie działalności gospodarczej, brak funduszy na ten cel z instytucji finansowych jest bardzo często problemem osób, które starają się o założenie własnej działalności gospodarczej. W takich sytuacjach poszukujemy pomocy w Urzędach Miasta, jak również bezpośrednio poprzez fundusze… Czytaj dalej

Fundusze europejskie

Unia europejska skupia w sobie szereg państw o bardzo zróżnicowanym rozwoju gospodarczym, a co za tym idzie, stara się niwelować te różnice poprzez fundusze unijne. Mają one na celu wszelaką pomoc mniej oraz gorzej rozwiniętym gospodarczo państwom członkom unii europejskiej,… Czytaj dalej

Pomysł na działalność a dotacje unijne

Pomysłów na własną działalność jest mnóstwo, jednak ich realizacja jak wiemy z autopsji nie jest już taka prosta. Chociażby ze względu na określone środki finansowe, które są niezbędne na realizacje pewnych założeń i celów, jakie wpływają na powstanie danej firmy.… Czytaj dalej

Fundusze przyznawane w określonych latach

SAMSUNG TECHWIN DIGIMAX-340

SAMSUNG TECHWIN DIGIMAX-340

Unia europejska to zarządzenie wspólnotą państw na obszarze gospodarczo – społecznym w okresie długoterminowym, mającym na celu zwiększenie integracji, oraz niwelowanie różnić wynikających z gospodarczego rozwoju poszczególnych regionów i państw unii. Fundusze unijne przeznaczone na konkretne cele… Czytaj dalej

Pomoc finansowa w Urzędach Pracy

Pomoc finansowa w Urzędach Pracy, to na dzień dzisiejszy nie nowość, a procedura, i programy, które są wdrażane, co pewien czas, o ile zostaną przekazane w tym celu środki finansowe dla nowych przedsiębiorców, na samozatrudnienie, jak również rozwój danej firmy.… Czytaj dalej

Pożyczki z dofinansowaniem Unii Europejskiej

Pożyczki związane z możliwością dofinansowania z Unii Europejskiej są bardzo korzystnym rozwiązaniem dla osób chcących rozpocząć własną działalność gospodarczą. Mogą je otrzymać osoby, które rozpoczynają swoją przygodę z prowadzeniem działalności gospodarczej. Wszystkie osoby, które ponadto nie posiadają żadnych zabezpieczeń z… Czytaj dalej

Zakładanie własnej działalność gospodarczej a dotacje

49Samo zakładanie firmy nie jest trudnym zadaniem. Należy jednak odwiedzić wiele punktów, w których zostaną nam udzielone pozwolenia, gdzie określimy typ swojej księgowości za pomocą, której będziemy mogli się rozliczać z fiskusem, gdzie wyrobimy sobie numer regon i NIP firmowy,… Czytaj dalej

Zasady działania funduszy unijnych

money-problems-1238428Unia Europejska to wspólnota wielu krajów europejskich, jakie na dzień dzisiejszy zajmują różne pozycje, jeśli chodzi o rozwój gospodarczy. W intencji Unii europejskiej jest zrównanie poziomu gospodarczego wszystkich Państw, jak również walka z istniejącym bezrobociem, które obniża pozycję danego kraju,… Czytaj dalej

Gdzie uzyskać pieniądze na pierwszą firmę?

Możliwości zyskania pieniędzy na założenie działalności gospodarczej są przynajmniej dwie, jednak ani jedna, ani druga nie jest stuprocentowym gwarantem na to, że będzie nam dana. Po pierwsze zakładając własną firmę możemy postarać się o kredyt na nią. Na początku w… Czytaj dalej